Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zawieszenie następuje na pisemny wniosek złożony w ewidencji działalności gospodarczej urzędu gminy, w której firma jest zarejestrowana. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), np. spółki prawa handlowego, zawieszenie działalności zgłaszają w sądzie rejestrowym (szerzej zasady zawieszenia działalności omówiliśmy na pierwszej stronie Eksperta).

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku (nie wcześniej niż w dniu jego złożenia) i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W całym okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku bieżących rozliczeń z fiskusem, co oznacza, że nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy, czy też opłacać ryczałtu ewidencjonowanego. Podatnicy VAT – z pewnymi wyjątkami – zwolnieni są z konieczności składania deklaracji VAT.

Podstawowa zasada, której trzeba przestrzegać w okresie zawieszenia, stanowi, że przedsiębiorca nie może w tym czasie wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Ich uzyskiwanie wbrew ustawowemu zakazowi skutkuje wznowieniem obowiązku rozliczeń z fikusem. Do wyjątków należą m.in. przychody ze zbycia środków trwałych lub wyposażenia wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej czy też z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym. Tego rodzaju przychody przedsiębiorca rozlicza dopiero po wznowieniu działalności.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie zobowiązania ma podatnik, który zawiesił prowadzenie firmy.