Pracodawca, który wykupi dla swoich pracowników polisy ubezpieczeniowe, ich wartość powinien doliczyć do przychodów pracownika i odprowadzić należny podatek dochodowy.
Jednym ze sposobów motywowania pracowników przez pracodawców jest oferowanie im różnego rodzaju świadczeń pozapłacowych. Może to być opieka medyczna, karnety na zajęcia fitness czy ubezpieczenia. Z polisami ubezpieczeniowymi jest podobnie jak z pakietami medycznymi: pracodawca wykupuje ubezpieczenie dla wszystkich pracowników, za które często płaci jedną, zbiorczą opłatę.

Zakres opodatkowania

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania.
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń. Przy tym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu.
Dotyczy to zarówno podatników osiągających przychody ze stosunku pracy, jak i podatników uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz więcej informacji na temat:

Świadczeń pieniężnych

Zakresu polisy

Powstania przychodu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są skutki wykupienia polisy ubezpieczeniowej przez firmę.