...ale zła jest praktyka...

Po wezwaniu Komisji Europejskiej polskie władze skarbowe powinny zmienić procedury, tak aby zwroty VAT dla zagranicznych przedsiębiorców były przyznawane w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku. Na ten aspekt zwraca uwagę Maciej Jaworowski, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers biuro w Krakowie, który stwierdza, że do tej pory walka z przedłużaniem terminu zwrotu podatku była prowadzona przez samych podatników i polegała głównie na żądaniu od urzędu odsetek za zwłokę.

– Działania Komisji są uzasadnione – ocenia Maciej Jaworowski.

...którą trzeba zmienić

Wydanie tzw. uzasadnionej opinii przez KE stanowi wyraźne ostrzeżenie i pokazuje, że nagminne naruszanie sześciomiesięcznego terminu na zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych nie będzie przez Komisję akceptowane. Kamil Lewandowski, doradca podatkowy w Ernst & Young, ma nadzieję, że ten sygnał ze strony KE oraz wymuszona przez prawo wspólnotowe zmiana przepisów od stycznia 2010 r. poprawi sytuację zagranicznych podatników w zakresie zwrotu VAT.