WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O DORADCACH. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 24 listopada 2007 r. o doradztwie podatkowym. Nowelizacja uwzględniła wyrok Trybunału Konstytucyjnego i pozwala doradcom w dalszym ciągu prowadzić ewidencje i księgi podatkowe oraz wykonywać zawód osobiście i w spółkach osobowych.

Więcej www.kidp.pl

PRZEDSTAWICIELE RZEMIOSŁA O ULDZE PRORODZINNEJ. Związek Rzemiosła Polskiego ponownie zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich, aby wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów o uldze prorodzinnej. Związek Rzemiosła Polskiego dostrzega niesprawiedliwość w pogarszaniu sytuacji prawno- -finansowej rodzin podatników opłacających 19-proc. podatek liniowy, jak i zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

WDROŻENIE DYREKTYWY PRIORYTETEM. Jednym z priorytetów wiceminister finansów prof. Elżbiety Chojny-Duch jest implementacja 43 Dyrektywy Unii Europejskiej. Projekt ustawy o biegłych rewidentach, który wdroży rozwiązania dyrektywy, musi być jednak wszechstronnie rozpatrzony. Prof. Chojna-Duch jest odpowiedzialna w resorcie finansów za rachunkowość, audyt wewnętrzny, legislację oraz departament zastępstwa procesowego.

ZAPŁATA PODATKU. Do 7 grudnia muszą wpłacić podatek za listopad osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Za grudzień wpłata musi być dokonana do 28 grudnia. Więcej www.mf.gov.pl

WZROSŁY DOCHODY PODATKOWE. Z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2007 r. przedstawionego przez Ministerstwo Finansów wynika, że dochody samorządów do końca września wzrosły o 16 proc. Na ten wynik składają się większe wpływy podatkowe. Wpływy z PIT w samorządach wzrosły o 30 proc., a z CIT o 26 proc. Zdecydowanie wzrosły także wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w gminach - o 80 proc.

Więcej www.mf.gov.pl