PIENIĄDZE

Istotnym atutem wynajmu długoterminowego w okresie kryzysu jest to, że poprawia on kondycję finansową firmy oraz ułatwia utrzymanie jej płynności.

Korzyści finansowe i organizacyjne

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą lub ma kłopoty ze zdolnością kredytową z innego powodu, dla nabywania samochodów firmowych powinien wykorzystać albo leasing, albo najem długoterminowy. Trzeba przy tym pamiętać, że każdy z takich wariantów ma swoje konsekwencje nie tylko kosztowe, ale i podatkowe. I to dla obu stron takiego przedsięwzięcia, a więc zarówno właściciela pojazdu, jak i firmy z niego korzystającej. Gdy zaś idzie o kwestie podatkowe, to przepisy regulujące materię wykorzystywania samochodów w firmie ulegają stałej modyfikacji.

W planowaniu rozwoju każdej firmy powinniśmy uwzględniać nie tylko wydatki na inwestycje i im podobne, ale także wspierać ten rozwój wszelkimi dostępnymi sposobami. Gdy rzecz idzie o środki transportu wykorzystywane w firmie, część potrzeb można rozwiązywać w oparciu o własne zasoby: pojazdy stanowiące własność firmy i ujęte w ewidencji środków trwałych, a część w oparciu o leasing, najem lub wypożyczenie samochodów, a także umawiając się z pracownikami, by wykorzystywali oni w pracy swoje prywatne samochody.

Wynajem długoterminowy jest produktem przeznaczonym dla dużych i średnich firm. Istotą wynajmu jest ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu w postaci stałych miesięcznych rat obejmujących część finansową i eksploatacyjną, takich jak przeglądy, naprawy, wymiana i przechowanie ogumienia itp. W momencie zakończenia umowy klient nie dokonuje wykupu samochodu. Zostaje on sprzedany przez wynajmującego na rynku wtórnym. Tak zwana wartość resztkowa zbliżona jest do przewidywalnej wartości rynkowej i jest uzależniona od czasu użytkowania oraz przebiegu pojazdu. Ryzyko wartości resztkowej leży po stronie wynajmującego.

Ponadto istotnym elementem różnicującym wynajem od leasingu jest brak czynszu inicjalnego, dzięki czemu klient nie musi angażować swojego kapitału. Podstawową zaletą wynajmu są nie tylko korzyści podatkowe, analogiczne jak w przypadku leasingu operacyjnego, ale także możliwość łatwego zaplanowania wydatków związanych z utrzymaniem floty w założonym okresie. Organizacją napraw, sezonową wymianą ogumienia, ubezpieczeniem i likwidacją szkód czy też zapewnieniem samochodu zastępczego zajmuje się wynajmujący. Klient ma możliwość prowadzenia efektywnej polityki w zakresie transportu dzięki szczegółowym, otrzymywanym regularnie raportom zarządczym.