Amortyzacja aut osobowych

Stawka amortyzacyjna dla samochodów wynosi 20 proc. rocznie. Stawka ta jest stawką maksymalną. W planie amortyzacji można zatem przyjąć także niższą stawkę, np. 10 proc.

Amortyzację samochodów charakteryzuje konieczność stosowania się do kilku szczególnych ograniczeń. Po pierwsze, odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, których wartość początkowa przekracza równowartość 20 tys. euro (przeliczone na złote po kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania), nie stanowią kosztu w części, w której odpis amortyzacyjny naliczony jest od nadwyżki wartości początkowej ponad limit 20 tys. euro.

Wartość początkowa obejmować będzie także część nieodliczonego VAT związanego z zakupem samochodu osobowego (z uwagi na obowiązujące w VAT ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od takich samochodów). Należy też podkreślić, że nie jest zgodne z przepisami twierdzenie, że samochodu osobowego nie amortyzuje się od wartości powyżej 20 tys. euro. Amortyzacja taka występuje, tyle że koszt generowany przez tę amortyzację jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodu.

AMORTYZACJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wartość początkowa

Roczna stawka amortyzacji

Roczny odpis amortyzacyjny uznawany za koszt uzyskania przychodów (k.u.p.) w zł

Suma odpisów zaliczonych do k.u.p

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

40 000,00 zł

20,00%

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

40 000,00 zł

45 000,00 zł

20,00%

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

45 000,00 zł

50 000,00 zł

20,00%

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

50 000,00 zł

55 000,00 zł

20,00%

11000,00

11000,00

11000,00

11000,00

11000,00

55 000,00 zł

60 000,00 zł

20,00%

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

60 000,00 zł

65 000,00 zł

20,00%

13000,00

13000,00

13000,00

13000,00

13000,00

65 000,00 zł

70 000,00 zł

20,00%

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

70 000,00 zł

75 000,00 zł

20,00%

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

75 000,00 zł

80 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

85 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

90 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

95 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

100 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

110 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

120 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

150 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

200 000,00 zł

20,00%

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

80 000,00 zł

UWAGA: 20 000 euro przeliczono według kursu hipotetycznego: 1 euro = 4 zł; 20 000 euro = 80 000 zł