Do wczoraj trwały zapisy na akcje nowej emisji PKO BP w ramach praw poboru. W przypadku akcjonariuszy PKO BP posiadanie przez nich akcji starej emisji na koniec 6 października skutkowało przyznaniem jednostkowych praw poboru (JPP). Prawa poboru notowane były na GPW w dniach 7–15 października.

Przychód uzyskany przez akcjonariuszy ze zbycia akcji PKO BP zarówno starej, jak i nowej emisji rozliczony zostanie przez domy maklerskie w informacji PIT-8C. Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń Domu Inwestycyjnego BRE Banku, wyjaśnia, że prawa poboru są oddzielnym papierem wartościowym od akcji, niezależnie której emisji, i są rozliczane oddzielnie.

Jeśli w dniu ustalenia praw poboru inwestor posiadał akcje starej emisji, to skutkiem tego było oddzielenie JPP na jego rachunku inwestycyjnym. Nabycie prawa poboru, jak tłumaczy Hanna Pobudkiewicz, jest pierwszym podatkowo ważnym momentem. Jeśli inwestor zbył posiadane prawa poboru na giełdzie, to w PIT-8C za rok podatkowy 2009 pojawi się pozycja dotycząca JPP o określonej wartości przychodu (przychód = liczba sprzedanych praw x cena). Dla tych akcjonariuszy koszty nabycia są równe zero – nie płacili za nabyte w ten sposób prawa poboru. Jedynym kosztem uzyskania przychodu będzie zapłacona przy sprzedaży prowizja maklerska.

Jeśli inwestor nie zbywał praw poboru i dokonał zapisu na akcje nowej emisji, które zostały mu przydzielone, to dla praw poboru jest to sytuacja neutralna podatkowo.

– Zarówno przychód, który powstał w wyniku wykonania prawa poboru, jak i koszty uzyskania przychodu są równe zero, więc i dochód jest zerowy – mówi Hanna Pobudkiewicz.

Dla ustalenia wyników podatkowych dotyczących akcji zarówno starej, jak i nowej emisji stosuje się rzeczywiste ceny osiągane przez inwestora – ceną nabycia akcji nowej emisji jest cena emisyjna (dla PKO BP równa 20,50 zł).

Ważne

U akcjonariuszy, którzy nabyli prawa poboru na GPW i zapisali się na akcje nowej emisji, ale ich w 2009 roku nie sprzedali, w PIT-8C będzie informacja o stracie