Rozporządzenie w sprawie zasad stosowania kas fiskalnych jest ogłaszane co roku w grudniu i wchodzi w życie od 1 stycznia. Jednak nie wszystkie przepisy obowiązują od początku następnego roku.

Poseł PSL Leszek Deptuła uważa, że rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych przygotowywane są zbyt późno. Jak mówił, uniemożliwia to przedsiębiorcom przygotowanie się do ewentualnych zmian. Przypomniał też, że 16 lipca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące obecnie przepisy w sprawie kas (z grudnia 2008 r.) są nieprecyzyjne, niejasne i przez to niezgodnie z konstytucją.

"Rządowe Centrum Legislacji przygotowuje projekt nowej ustawy w sprawie kas"

Grabowski poinformował, że rządowe Centrum Legislacji przygotowuje projekt nowej ustawy w sprawie kas. "Trafi on pod obrady Sejmu prawdopodobnie za dwa tygodnie" - powiedział. Zapewnił, że wejdzie ono w życie przed końcem tego roku, a resort finansów zdąży do tego czasu przygotować rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.

"Prawdą jest, że podatnicy nie powinni być zaskakiwani nowymi przepisami. Muszą mieć czas na zakup kas, przygotowanie personelu" - powiedział Grabowski. Zaznaczył jednak, że w dotychczasowej praktyce nigdy nie było tak, że nowe podmioty były obejmowane obowiązkiem stosowania kas od stycznia nowego roku.

"Nie mamy zamiaru zaskakiwać podatników nowymi przepisami"

Grabowski powiedział, że tak samo będzie i w tym roku. "Nie mamy zamiaru zaskakiwać podatników nowymi przepisami i nakładać na nich terminów, z których nie będą mogli się wywiązać".

Obowiązek stosowania kas fiskalnych mają - co do zasady - wszyscy przedsiębiorcy. Jednak zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 19 grudnia 2008 r., obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., pewne grupy podmiotów mogą być z tego obowiązku zwolnione. Dotyczy to m.in. prawników czy lekarzy. Kas nie muszą stosować przedsiębiorcy, których obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 40 tys. zł czy firmy rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.