Projekt zakłada przyjęcie dwóch przepisów. Pierwszy dotyczy zaliczenia do czynności doradztwa podatkowego przygotowania ksiąg i ewidencji podatkowych, a drugi wykonywania zawodu doradcy na własny rachunek lub w spółkach np. cywilnych. Trybunał w wyroku (sygn. K 42.05) dał ustawodawcy sześć miesięcy na wprowadzenie tych przepisów zgodnie z procedurą legislacyjną. Termin ten mija 5 grudnia. Jeśli więc do tego czasu przepisy nie wejdą w życie, doradcy podatkowi nie będą mogli prowadzić ewidencji podatkowych ani w ogóle prowadzić działalności doradczej we własnej firmie lub w spółkach.

Projekt zmian w ustawie uchyla również przepisy przyznające uprawnienia w zakresie doradztwa podatkowego osobom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie oznacza to jednak, że zainteresowani zostaną pozbawieni tych uprawnień. Zgodnie z zaleceniem TK przepisy te zostały przeniesione do ustawy o rachunkowości.

Doradcy oczekują na szybkie uchwalenie projektu przez Sejm, co w obecnej sytuacji jest problematyczne.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl