Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożone przez ministra finansów. CIR podał, że wyłączono z nich jednak zagadnienia dotyczące odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów.

Akceptację uzyskała propozycja MF, by podwyższyć roczny limit obrotu, uprawniającego podatników do zwolnienia z podatku od towarów i usług. "Jednak ze względu na trudną sytuację budżetową zaproponowano stopniowe podwyższanie tego limitu: w 2010 r. byłoby to jeszcze 20 tys. euro, a w 2011 r. już docelowe 30 tys. euro" - napisał CIR w komunikacie.

Według rządu, rozwiązanie to ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty i przyczyni się do redukcji obciążeń administracyjnych. Podatnik, który nie przekroczy limitu obrotu, nie będzie musiał m.in. prowadzić pełnej ewidencji i składać deklaracji.

Rząd zgodził się na propozycję MF, by doprecyzować przepisy, na podstawie których minister finansów będzie mógł zwolnić podatnika z obowiązku stosowania kas fiskalnych.