7 proc.

Sprzedaż wafli opodatkowana jest według 7-proc. stawki VAT. Wytwarzanie wafli odbywa się z ciasta i może mieć różnego rodzaju kształt i przeznaczenie. Najczęściej wafle występują w postaci cienkiego, łamliwego płata, rożka, rurki itp. służącego jako foremka do lodów, kremu, do bezpośredniego jedzenia (andruty) lub są stosowane na torty. Właściwa stawka na sprzedaż wyprodukowanych wafli używanych w przemyśle spożywczym wynika z załącznika nr 3 ustawy o VAT stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 proc. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 proc. W poz. 25e tego załącznika znajdują się wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10 proc. masy (PKWiU 15.82.13-30.30). Dlatego też produkowane w różnych kształtach i o różnym przeznaczeniu spożywczym wafle opodatkowane są 7-proc. stawką VAT.

BOGDAN ŚWIĄDER

PODSTAWA PRAWNA

■   Art. 41 ust. 2 oraz poz. 25e załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).