7 proc.

Sprzedaż sosów, w tym czosnkowego, oraz sosów z mieszanek przypraw korzennych (np. kolendry) opodatkowana jest według 7-proc. stawki VAT. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 proc. W poz. 30 tego załącznika znajdują się zaliczone w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU 15.87.12) sosy, mieszanki przyprawowe, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem musztardy gotowej (PKWiU 15.87.12-55). W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w podkategorii 15.87.12 znajdują się sosy i przetwory z sosów zmieszanych, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione (PKWiU 15.87.12-70.90) oraz sosy z mieszanek przypraw korzennych (PKWiU 15.87.12-70.40). Sos czosnkowy należałoby zakwalifikować do sosów gdzie indziej niewymienionych. Oznacza to, że sprzedaż sosu czosnkowego z dodatkiem kolendry korzysta z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7-proc.

BOGDAN ŚWIĄDER

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 41 ust. 2 oraz poz. 30 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).