22 proc.

Przy sprzedaży wieszaków z drewna stosuje się 22-proc. stawkę VAT. Wieszaki drewniane nie są określone w żadnych przepisach ustawy o VAT ani w rozporządzeniach wykonawczych jako opodatkowane preferencyjną stawką lub zwolnione z podatku. W takim przypadku należy stosować do takiej sprzedaży art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22 proc. Oczywiście należy odpowiednio zakwalifikować sprzedawany produkt do klasyfikacji wyrobów i usług.

Trzeba pamiętać, że towary i usługi będące przedmiotem czynności niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 proc., z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie ustawy o VAT nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem, jeżeli nie zostały określone w ustawie.

BOGDAN ŚWIĄDER

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).