PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Na dokonywane wydatki wystarczy wystawić faktury VAT na sąsiada, refakturując w ten sposób koszty dokonanej inwestycji.

Wykonywane zakupy nie stanowią nabycia nieruchomości. Zatem nie musi im towarzyszyć akt notarialny. Oczywiście można go sporządzić, ale nie ma takiej potrzeby. Ponieważ szlaban będzie postawiony na działce sąsiada, połowę tego wydatku przekraczającą jednak kwotę 3,5 tys. zł należy potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzować. Natomiast oznakowanie miejsc parkingowych będzie stanowić zwykły koszt podatkowy (nawet gdy uznamy je za ulepszenie, to wydatek nie przekracza 3,5 tys. zł). Kamery będą stanowić środek trwały, jednak ze względu na jednostkowy wydatek również nieprzekraczający kwoty 3,5 tys. zł będzie mógł być wpisany bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów (należy pamiętać, że podatnik ma prawo do własności kamery w udziale 50 proc.).

 (EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 22a oraz art. 22d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).