Podatniczka zarabiała w 2002 i w 2003 roku w Wielkiej Brytanii. Jej miejscem zamieszkania była Polska. Zarobków zagranicznych z 2002 roku nie rozliczyła w kraju. Z 2003 roku już tak. Czy urząd skarbowy w ramach abolicji może tylko umorzyć zaległość podatkową?
Nie. W zależności od tego, czy podatnik rozliczył w polskim urzędzie skarbowym zagraniczne zarobki czy nie, ustawa abolicyjna przewiduje trzy rozwiązania: umorzenie długu, zwrot części podatku oraz umorzenie i zwrot jednocześnie.
Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP (Dz.U. nr 143, poz. 894) przewiduje, że jeśli podatnik nie rozliczył się z dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym, a miał taki obowiązek, może złożyć wniosek o udzielenie abolicji podatkowej w postaci umorzenia zaległości podatkowej w PIT za dany rok podatkowy. Wysokość umorzenia stanowi różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.