Zmiana prawa - W 2008 roku opłata za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych wyniesie 50 621 zł oraz dodatkowo 257 zł za każdy punkt przyjmowania zakładów. Obecnie opłaty wynoszą odpowiednio 46 612 zł i 237 zł.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Rozporządzenie dotyczy podmiotów urządzających gry i zakłady wzajemne, które zobowiązane są uiszczać opłaty za udzielone zezwolenia, opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydanie świadectw zawodowych lub opłaty za uznanie za równoważne z nimi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Stawki opłat podwyższane są co roku przez ministra finansów w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Zgodnie z danymi GUS wskaźnik ten w okresie I-III kwartał 2007 r. w stosunku do I-III kwartału 2006 r. wyniósł 8,6 proc. Oznacza to, że opłaty uiszczane przez przedsiębiorców, którzy chcą urządzać gry i zakłady wzajemne, będą od kilku do kilkudziesięciu złotych wyższe. Przykładowo opłata za zezwolenie na urządzanie gier na automatach wzrośnie ze 139 845 zł do 151 872 zł.

Zgodnie z projektem, w przyszłym roku mają wzrosnąć również opłaty za egzaminy na poszczególne stanowiska lub funkcje, np. kasjera stołu (1240 zł) lub inspektora nadzorującego punkty gry na automatach o niskich wygranych (1526 zł).

Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, minister finansów wydaje świadectwo zawodowe.

257 zł wyniesie w 2008 roku opłata za wydanie świadectwa zawodowego przy grach i zakładach wzajemnych

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl