Minister środowiska wydal obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2010 rok. Zgodnie z obwieszczeniem z 28 września 2009 r. (M.P. nr 62, poz. 828) maksymalne stawki opłat produktowych na 2010 rok wzrosły i wyniosą odpowiednio:

● dla opakowań m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych oraz opakowań wielomateriałowych – 4,31 zł za 1 kg;

● dla olejów smarowych (z wyjątkiem olejów bazowych i przepracowanych) – 2,88 zł za 1 kg;

● dla opon – 2,88 zł za 1 kg dla opon nowych i używanych regenerowanych (bieżnikowanych) oraz 11,50 zł za 1 kg dla opon używanych nieregenerowanych (niebieżnikowanych).

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 16a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) poniesioną opłatę produktową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem gdy przedsiębiorca lub organizacja nie dokona wpłaty opłaty produktowej lub dokona wpłaty niższej niż powinna. Wówczas marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku niewykonania takiej decyzji marszałek może ustalić dodatkową opłatę produktową. Dodatkowa opłata produktowa nie będzie stanowić kosztu podatkowego.