NOWOŚĆ

Na podstawie obowiązujących do końca 2006 roku przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) spora grupa podatników nabyła uprawnienia do korzystania w okresie nie dłuższym niż 20 lat z tzw. ulgi odsetkowej. Jednym z warunków korzystania z tej ulgi było zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji związanej z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych przed 1 stycznia 2007 r. W związku z tym powstaje pytanie, czy przejęcie klientów Banku BPH przez Pekao nie będzie skutkowało koniecznością podpisania przez nich nowych umów kredytowych z Pekao, a w konsekwencji zakwestionowaniem ich prawa do dalszego korzystania z ulgi odsetkowej?

Zdaniem Łukasza Strzelca, doradcy podatkowego w TPA Horwath, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bankowego z dniem przejęcia przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki banku przejmowanego.

- W praktyce oznacza to więc, że fuzja Banku BPH z Pekao odbędzie się automatycznie bez konieczności uzyskiwania zgody klientów banku przejmowanego i zmiany pojedynczych umów. Jednocześnie ta automatyczna zmiana strony umów (w tym umów kredytowych) będzie w praktyce jedyną zmianą dotykającą klientów. Pozostałe warunki, jak np. cel zaciągnięcia kredytu, wysokość oprocentowania czy terminy płatności rat kredytowych powinny pozostać niezmienione - tłumaczył Łukasz Strzelec.

Jednocześnie dodał, że z literalnego brzmienia przepisów podatkowych wynika, że dla nabycia uprawnień do ulgi odsetkowej istotne znaczenie ma termin zawarcia umowy kredytowej (przed końcem 2006 roku) oraz cel udzielenia kredytu (na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych). W konsekwencji zasadniczo zmiana pierwotnej umowy kredytowej, która nie będzie skutkować zmianą celu zaciągnięcia kredytu (czyli np. zmiana kredytodawcy czy też waluty kredytu), nie powinna skutkować utratą prawa do ulgi.

- Z potwierdzeniem tej tezy można się również spotkać w interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe. W swych dotychczasowych interpretacjach kwestionują one wyłącznie takie zmiany umów, które prowadzą do zmiany przeznaczenia kredytu - np. zmianę na kredyt refinansowany, który przeznaczony jest na spłatę innego kredytu, a nie bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika - argumentował Łukasz Strzelec.

Według niego, przejęcie przez Pekao klientów banku BPH, którzy do końca 2006 roku zawarli umowy kredytowe z tym bankiem, nie powinno pozbawiać ich prawa do dalszego korzystania z ulgi odsetkowej.

NA CZYM POLEGA ULGA ODSETKOWA

Ulga odsetkowa polega na odliczaniu od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki). Wydatki muszą być przeznaczone na sfinansowanie jednej z inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl