Niewydolny system

Od przyszłego roku mają zmienić się zasady opodatkowania prywatnego używania aut służbowych. Czy takie zmiany są potrzebne?

ANNA MISIAK

Są potrzebne, skoro coraz więcej pracodawców ma kłopot ze sposobem ustalania przychodu z tego tytułu. Dzisiaj samochód służbowy stał się narzędziem pracy i użytek dla celów prywatnych, w wielu sytuacjach, jest niejako wpisany w sam fakt dysponowania autem służbowym. Firmy traktują możliwość używania auta nie tylko w celach zawodowych jako dodatkowy pozapłacowy element wynagrodzenia pracownika. Okazuje się jednak, że zasady ogólne nie wystarczają, aby właściwie ustalić wartość przychodu z tego tytułu. Dlatego próba Ministerstwa Finansów wyjścia naprzeciw uregulowaniu tej sytuacji jest dobrym pomysłem.

MAREK JAROCKI

Ja się z tym zgadzam. Jak się popatrzy na mapę Europy, to Polska wyróżnia się nie tylko z powodu dodatniego wzrostu gospodarczego, ale też stanowi jedno z nielicznych państw, gdzie zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów nie są precyzyjnie uregulowane. Duża liczba państw posiada już takie regulacje i są one zbliżone do rozwiązań proponowanych przez MF. Ważne, aby na etapie tworzenia przepisu zapewnić racjonalność i nowoczesność regulacji.

MAREK GADACZ

Dzisiejsze przepisy ogólne nie dają jednoznacznych wskazówek, jak wyliczyć przychód dla pracownika. Niemniej jednak żebyśmy uniknęli sytuacji takiej, że dla każdego świadczenia nagle próbujemy stworzyć odrębny sposób opodatkowania. Dziś zaczynamy od samochodu, jutro możemy się zastanowić nad opodatkowaniem motocykla otrzymanego od szefa. Można powiedzieć, że idziemy w dobrą stronę, ale warto dopracować detale.

MAREK KOLIBSKI

Kluczową sprawą jest to, czy opodatkowanie aut świadczy o stopniowym odchodzeniu od prawa ogólnego na rzecz kazuistycznego. Akurat ruch MF wskazuje na to, że resort, jeśli chodzi o nieodpłatne świadczenia, chce iść w stronę kazuistyczną. Ja jestem zwolennikiem, aby w niektórych przypadkach takie przepisy dodać.

Kazusy w prawie

Czy ustawodawca jest w stanie wymienić wszystkie te przykłady nieodpłatnych świadczeń w ustawie?

MAREK KOLIBSKI

Ja bym zebrał dziesięć najpopularniejszych przykładów nieodpłatnych świadczeń budzących od kilkunastu już lat niezliczone spory sądowe.

MACIEJ GRELA

Nie jest konieczne, żeby uregulować wszystkie przypadki, ale właśnie, żeby stworzyć bazę dla tych sytuacji, które występują najczęściej. Na pewno do takiej grupy należy zaliczyć użytkowanie samochodu służbowego. To oczywiście nie wyklucza możliwości szczegółowego uregulowania zasad określania przychodu także dla innych form benefitów pracowników uzyskiwanych od pracodawcy.