Do dochodów uzyskanych z pracy w Finlandii będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.
Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację nowej ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Finlandią. Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG doradztwo podatkowe, wskazuje, że nowa umowa oparta na modelowej konwencji OECD zastąpi umowę z 1977 roku, która nie odpowiada dzisiejszym realiom gospodarczym. Wraz z nową umową zmianie ulegnie metoda unikania podwójnego opodatkowania.
– W nowej umowie w stosunku do dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych przez polskich rezydentów przebywających w Finlandii będzie stosowana metoda wyłączenia z progresją, dzięki której dochód uzyskany w Finlandii, będzie, co do zasady zwolniony z opodatkowania w Polsce – mówi Grzegorz Grochowina. Obecnie Polska stosuje metodę odliczenia proporcjonalnego do wszystkich kategorii dochodu uregulowanego w dotychczasowej umowie z Finlandią.
Jak wyjaśnia Grzegorz Ogórek, ekspert podatkowy PricewaterhouseCoopers, metoda wyłączenia z progresją będzie miała zastosowanie do większości dochodów, których dotyczy nowa umowa, z wyjątkiem dochodów z odsetek, dywidend i należności licencyjnych, do których nadal będzie miała zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego.
– Zmieniono również stawki podatkowe mające zastosowanie do niektórych dochodów, np. zmniejszono stawki podatku z 10 proc. na 5 proc. mające zastosowanie do należności licencyjnych – wylicza Grzegorz Ogórek.
Grzegorz Grochowina zwraca uwagę, że postanowienia nowej umowy będą miały zastosowanie do podatków i dochodów osiągniętych w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym konwencja wejdzie w życie, czyli prawdopodobnie od 2010 roku. Ustawa trafi teraz do Senatu.