W sporze o podatek od nieruchomości kancelaria prezydenta wygrywa z prezydentem Warszawy 1:0. Kancelaria wygrała bowiem w sądzie sprawę o interpretację dotyczącą obowiązku złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1128/09) uznał w piątek, że w sytuacji, gdy ponownie zmierzono powierzchnię nieruchomości i okazało się, że powierzchnia ta jest mniejsza niż wykazana w deklaracji na podatek od nieruchomości, to kancelaria prezydenta nie ma obowiązku złożenia korekty tej deklaracji.

Wniosek kancelarii

Kancelaria prezydenta zwróciła się z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego do prezydent miasta stołecznego Warszawy w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn .zm.). Zapytała, czy w sytuacji, gdy ponownie zmierzono powierzchnię nieruchomości i okazało się, że powierzchnia ta jest mniejsza niż wykazana w deklaracji na podatek od nieruchomości, to czy musi złożyć korektę tej deklaracji. Kancelaria uznała, że nie ma takiego obowiązku, z czym prezydent miasta Warszawy, jako organ podatkowy właściwy do wydawania interpretacji w sprawach podatku od nieruchomości, nie zgodziła się. Zdaniem prezydent miasta przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) zobowiązują do złożenia korekty deklaracji w przypadku, gdy w wyniku obmiaru nieruchomości zmieni się powierzchnia nieruchomości podlegająca opodatkowaniu.

Uprawnienie podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się jednak z interpretacją wydaną przez prezydent i ją uchylił. Przyznał rację kancelarii prezydenta i stwierdził, że w opisanej sytuacji nie ma obowiązku korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Złożenie korekty deklaracji jest uprawnieniem podatników, a nie obowiązkiem.

Ciekawe w sprawie jest również to, że skoro kancelaria prezydenta zmierzyła, że powierzchnia podlegająca opodatkowaniu jest mniejsza, to w wyniku korekty deklaracji mogłaby zmniejszyć swoje obciążenia w podatku od nieruchomości. Jeśli jednak nie złoży korekty deklaracji – jak orzekł sąd nie ma takiego obowiązku – to nie odzyska również nadpłaconego podatku od nieruchomości. Wyrok jest nieprawomocny.