Aby pełnić funkcję głównego księgowego w sektorze publicznym, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, np. posiadać certyfikat księgowy.
Szkoła publiczna musi zatrudnić głównego księgowego. W tym celu chce awansować osobę, pracującą w jej dziale księgowości od ośmiu lat. Kandydat posiada jednak wykształcenie średnie ogólne i jest w trakcie nauki w policealnym studium ekonomicznym o kierunku rachunkowość.
- Czy są przeciwwskazania do zatrudnienia tej osoby - pyta czytelnik w liście do redakcji GP.
Osoba, która chce pełnić funkcję głównego księgowego w sektorze finansów publicznych, musi posiadać określone przepisami kwalifikacje. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wystarczy posiadać certyfikat księgowy, uprawnienia biegłego rewidenta czy odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. W sytuacji czytelnika adekwatnym kryterium będzie ukończenie pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.
Warto się więc zastanowić, czy do czasu ukończenia studium szkoła może zatrudnić kandydata jako osobę pełniącą obowiązki głównego księgowego.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że art. 45 ust. 2 określa wymagania konieczne, jakie musi spełniać osoba, której zostanie powierzona funkcja głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych. Przepisy tej ustawy nie przewidują odstępstw od tej zasady.