Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o PIT, która jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, w rozliczeniu za 2009 rok na pracodawców ma zostać przeniesiony obowiązek sporządzania zeznań podatkowych za pracowników. Dokonując rocznego obliczenia podatku, pracodawca na wniosek pracownika będzie musiał uwzględnić ulgę internetową i ulgę prorodzinną.

Zwrot nadpłat

Skorzystanie z takich ulg, w szczególności z wysokiej ulgi prorodzinnej, zwykle skutkuje powstaniem nadpłaty podatku. Pracodawca nie będzie jednak ponosił ciężaru ekonomicznego zwrotu takich nadpłat.

Wraz z wprowadzeniem nowego sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. zmianie ulegną zasady zwrotu nadpłaty.

– Pracodawca sporządzający zeznanie roczne za pracownika nie będzie zobowiązany do jej zwrotu – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP.

Obecnie nadpłata wynikająca z zeznania przygotowanego przez pracodawcę jest zwracana podatnikowi w taki sposób, że zmniejsza się jego zaliczkę na podatek od dochodu za marzec, a jeśli nadpłata ją przewyższa, pracodawca wypłaca ją w gotówce, pomniejszając tym samym swoje zobowiązania do urzędu skarbowego za dany miesiąc. Po zmianie nadpłata będzie zwracana nie przez pracodawcę, lecz przez urząd skarbowy na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej.

– Wyeliminuje to po stronie pracodawców ryzyko finansowania z własnych środków ewentualnych nadpłat podatników, gdy przewyższają one kwotę marcowej zaliczki na podatek, oraz kwotę łącznych zaliczek wpłacanych przez pracodawcę za ten miesiąc – wyjaśnia Anna Misiak.

Rozliczenie podatku przez pracodawców będzie dotyczyło także pracowników, którzy korzystają z ulg podatkowych, a zatem – jak wskazuje Szymon Murawski, doradca podatkowy w DLA Piper – właśnie tych podatników, u których nadpłata występowałaby najczęściej.