Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy należy opodatkować PIT przychód ze sprzedaży nieruchomości. Podatnik zamierza sprzedać działkę o powierzchni 1601 mkw., której własność nabył przez zasiedzenie 31 grudnia 1985 r., co wynika z postanowienia sądu z 21 kwietnia 2000 r.

Według warszawskiej izby, źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zasiedzenie jest sposobem nabywania własności.

W konsekwencji odpłatne zbycie nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, bowiem zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto (1985 rok).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 września 2009 r. (nr IPPB4/415-387/09-5/JK2).