•  15 listopada - zaktualizowano skład osobowy Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym jest obecnie Robert Kwaśniak, a wiceprzewodniczącymi: Maria Kraut oraz Wiesława Rozmiarek. Do zadań komisji należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  •  15 listopada - przedstawiono raport Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych ACCA dotyczący przestrzegania zasad etyki przez firmy. Zgodnie z wynikami międzynarodowej ankiety, firmy, które potrafią budować kulturę opartą na zasadach etyki, znacznie łatwiej odnoszą sukcesy finansowe. Raport dostępny na stronie internetowej ACCA.
  •  21 listopada - Krajowa Izba Doradców Podatkowych podała na swojej stronie internetowej aktualne adresy e-mail oraz adresy stron www regionalnych oddziałów KIDP.
  •  24 listopada - Sejm znowelizował ustawę o doradztwie podatkowym w zakresie wynikającym z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 42/05).
  •  27 listopada - przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych skierował list do doradców podatkowych, w którym poinformował o działaniach mających na celu znowelizowanie ustawy o doradztwie podatkowym.
  •  30 listopada - 1 grudnia - odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, podczas której poruszone zostały tematy z zakresu stosowania prawa podatkowego oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Wykładowcy mówili m.in. o interpretacjach na korzyść podatnika, ochronie podatników, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich oraz odpowiedzialności karnej skarbowej doradców.
  •  12 grudnia - pierwsze z cyklu spotkań prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ze środowiskiem biegłych rewidentów i osób zainteresowanych funkcjonowaniem samorządu. Inicjatorami spotkań są regionalne oddziały izby. Miejscem pierwszego spotkania jest Kraków. Informacje na temat można uzyskać pod nr. tel.: (012) 432 90 60. Kolejne planowane są na 14 grudnia w Lublinie (081) 528 06 91, 16 stycznia 2008 r. w Gdańsku (058) 341 45 29 i 30 stycznia 2008 r. w Rzeszowie (017) 852 51 57.