Wszystkich zainteresowanych udziałem w rankingu zapraszamy do przesyłania informacji o uczestnictwie. Informację wraz z danymi osoby, z którą powinniśmy się kontaktować, prosimy przesyłać na adres mailowy: lukasz.zalewski@infor.pl.

W I Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego GP pierwsze miejsce zajął Deloitte, a najczęściej wskazywanym doradcą podatkowym był Tomasz Michalik z MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy.