PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w kodeksie cywilnym. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Zatem w przypadku najmu powinny na umowie figurować podpisy obu współwłaścicieli (lub ich pełnomocników). Niestety również w przypadku podatku dochodowego nie ma w tym przypadku możliwości dokonania jakiegokolwiek wyboru. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (czyli według prawa własności). Zatem przychody z najmu opisanej nieruchomości (oraz koszty) powinny być dzielone na obu właścicieli proporcjonalnie do ich udziału we własności.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

■  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).