PRZEMYSŁAW POLKOWSKI

doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Tak

Podatnik nie musi legitymować się fakturami zawierającymi numery rejestracyjne przy hurtowym zakupie paliwa w celu zaopatrzenia floty pojazdów.

Przepisem, który uprawnia podatnika VAT do odliczenia podatku wykazanego w fakturach dokumentujących m.in. nabycie paliwa do aut ciężarowych, jest art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Z kolei wyjątki w tym zakresie formułuje art. 88. Zgodnie z ust. 1 pkt 3 wspomnianej normy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Jednocześnie rozporządzenie ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wskazuje na niezbędne elementy faktur będących podstawą rozliczeń. Zgodnie z par. 9 faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Rozporządzenie odnosi się zatem w omawianym zakresie do sytuacji, gdy wystawca faktury sprzedaje paliwo, które wlewa się bezpośrednio do baku samochodu, zazwyczaj na stacji benzynowej. Nie przewiduje jednak dodatkowego wymogu zamieszczania żadnych danych identyfikujących pojazdy w przypadku, gdy paliwo kupowane jest hurtowo do firmy - tak jak ma to miejsce w naszym przypadku. Zatem, abstrahując od wątpliwości co do zgodności powyższych regulacji z prawem wspólnotowym, analiza wskazanych przepisów skłania do wniosku, że podatnik nie musi legitymować się fakturami zawierającymi numery rejestracyjne, gdy zakupuje paliwo zbiorczo w celu zaopatrzenia floty pojazdów. Ewentualne nadużycia, np. wykorzystywanie paliwa do aut prywatnych, osobowych, muszą być wykazane przez organ skarbowy na podstawie niezbitych dowodów. Polityka przedsiębiorstwa, rozwiązania logistyczne, które wymuszają taki sposób zaopatrywania pojazdów w paliwo, nie mogą być pretekstem do tworzenia sztucznych barier na drodze do realizacji zasady neutralności w podatku od towarów i usług.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 86, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■  Par. 9 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).