Przepisy konstruuje się po to, aby ich przestrzegać. W państwie prawa ta zasada obowiązuje, wbrew istniejącemu w mentalności rodaków twierdzeniu, że przepisy są po to, by je łamać.
Do przestrzegania prawa są zobowiązani wszyscy, a przede wszystkim urzędnicy. Postępowanie tych ostatnich niezgodne z obowiązującymi regulacjami jest niedopuszczalne. Nieważne, czy wynika z niewiedzy, wygodnictwa czy lenistwa. W aktualizacji NIP po wymianie dowodu osobistego pośredniczy urząd dzielnicy, miasta lub gminy. Niewykonanie tego obowiązku przez urzędników samorządowych ogranicza uprawnienia podatnika. To może mieć konsekwencje nie tylko dla zwykłego obywatela. W myśl przysłowia ryba psuje się od głowy. Instytucja Państwa podobnie, tyle że tą głową są urzędnicy państwowi i samorządowi.