ORZECZENIE

Opodatkowanie zestawów produktów ciągle powoduje spory. Spółki chciałyby opodatkowywać zestawy składające się zazwyczaj z dwóch produktów stawką VAT produktu wiodącego. Tak było w sprawie rozstrzygniętej niedawno przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka we wniosku o interpretację podała, że sprzedaje produkty spożywcze i wprowadza do sprzedaży zestaw składający się z dwóch produktów. Zestaw taki reklamuje pod hasłem kup dwa - płać za jeden. Cena takiego zestawu jest jednak wyższa niż cena produktu wiodącego sprzedawanego oddzielnie. Problem dotyczył tego, czy zestaw należy opodatkować stawką stosowaną dla produktu wiodącego - 7 proc. - czy należy zastosować dwie stawki VAT - 7 i 22 proc.

Zarówno WSA w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny podkreślały, że ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację wynika, że spółka nabywa dwa produkty oddzielnie, a następnie łączy je w zestawy. Nie określiła we wniosku, że zestaw stanowi jeden, nierozerwalny produkt, a wskazała jedynie, że klient będzie nabywał zestaw jako całość.

W związku z tym NSA przyznał rację sądowi I instancji, który uznał, że zastosowanie miał w takim przypadku art. 5 ust. 1 oraz art. 2 ust. 6 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów, a za towary uważa się m.in. rzeczy ruchome będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, które są wymienione w określonych klasyfikacjach. Jeśli więc przedmiotem dostawy towarów był zestaw dwóch produktów, to należało je opodatkować według dwóch różnych stawek VAT. Sąd w uzasadnieniu wyroku zwrócił także uwagę, że spółka nie wykazała związku funkcjonalnego między produktami, który mógł być podstawą do potraktowania sprzedaży zestawu jako kompleksowej dostawy towarów. O opodatkowaniu zestawów, w których taki związek istniał, wypowiadał się ETS (sygn. akt C-231/94, C-308/96, C94/97 oraz C-349/06).

Sygn. akt I FSK 994/07