Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Skarbowych nie zgadza się na racjonalizację zatrudnienia w administracji skarbowej, która została przedstawiona w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych. Zdaniem skarbowców racjonalizacja w tym przypadku oznacza redukcję. Protest w tej sprawie przesłali do Naczelnej Rady Zatrudnienia, Rady Ochrony Pracy, szefa służby cywilnej. W protestach tych chcą natychmiastowego przerwania procesu legislacyjnego opiniowanej ustawy, rzetelnego zajęcia się optymalizacją działania urzędów państwowych i realnego włączenia do tego procesu przedstawicieli związków zawodowych oraz niezależnych ekspertów o rzeczywistej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej.

Urzędnicy wysłali też pismo do rzecznika praw obywatelskich, w którym proszą o niezwłoczną analizę negatywnych skutków wejścia w życie wspomnianej ustawy.

Jak podaje nam Tomasz Ludwiński z Rady Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Skarbowych, 15 września będzie na wniosek skarbowców obradował na ten temat zespół ds. służby cywilnej Komisji Trójstronnej. Na spotkaniu ma być również obecny Michał Boni, twórca projektu racjonalizującego zatrudnienie w administracji państowej.

– Chcemy, żeby działania oszczędnościowe prowadzone były na podstawie rzetelnej analizy obciążenia pracą urzędów. Nie zgadzamy się na dowolność doboru kryteriów przez poszczególnych kierowników jednostek, brak możliwości odwołania się od decyzji o ewen-tualnym zwolnieniu oraz na wprowadzenie warunków zwolnień mniej korzystnych, niż ma to miejsce przy zwolnieniach grupowych – ocenia Tomasz Ludwiński.

Dodaje, że urzędnicy skarbowi będą domagać się środków z budżetu państwa na przekwalifikowanie zwalnianych urzędników, gdyż w ich przypadku znalezienie pracy – wobec zakazu przyjmowania nowych pracowników w administracji państwowej – będzie szczególnie trudne.

– Chcemy, aby wzięte zostały pod uwagę oceny pracowników dokonywane na podstawie szczególnych przepisów (np. coroczne oceny inspektorów kontroli skarbowej) – stwierdza nasz rozmówca.

2,3  mln zł zamierza zaoszczędzić do 2011 roku rząd na redukcji liczby urzędników