"Otrzymanie pomocy państwa pozostaje bez wpływu na prawo do korzystania przez te osoby z ulgi odsetkowej" - poinformowała rzeczniczka prasowa ministerstwa finansów Magdalena Kobos.

Zaznaczyła, że ubiegający się o ulgę, musi spełnić warunki określone w przepisach o PIT. "Pomoc udzielana na podstawie ustawy z 19 czerwca 2009 r. (o pomocy państwa bezrobotnym w spłacie kredytów hipotecznych - red.) ma charakter zwrotny, jest rodzajem nieoprocentowanej pożyczki udzielanej osobom, które utraciły pracę" - dodała rzeczniczka.

"Rozwiązanie umożliwiające korzystanie z pomocy państwa w spłacie kredytu i jednocześnie z ulgi odsetkowej w PIT jest niewątpliwie wpadką ustawodawcy. Niemożliwe, by ustawodawca chciał aby podatnik jednocześnie mógł korzystać z pomocy państwa i ulgi podatkowej. Dlatego uważam, że ustawodawca, po prostu nie dostrzegł, jakie będą konsekwencje połączenia ze sobą tych przepisów" - powiedziała PAP doradca podatkowy z Gdańska Kalina Kunowska.

Od 5 sierpnia osoby bezrobotne, które mają kredyt hipoteczny zaciągnięty na swoje jedynie mieszkanie, mogą korzystać z pomocy państwa w jego spłacie. Warunkiem otrzymania pomocy jest, utrata zatrudnienia po 1 lipca 2008 r., zarejestrowanie się w urzędzie pracy i złożenie wniosku o pomoc do starosty.

Państwo będzie im spłacało raty kredytu przez rok - maksymalnie po 1200 zł miesięcznie

Potem nastąpi dwuletni okres karencji, po którym kredyt będzie zwracany w ciągu 8 lat, w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy Funduszu Pracy. Pożyczka państwa nie będzie oprocentowania, ani obciążona żadnymi dodatkowymi opłatami. Jeśli bezrobotny będzie nadal w trudnej sytuacji finansowej, pożyczka może mu zostać umorzona. Po 2010 r. ustawa o pomocy przestanie obowiązywać.