INTERPELACJA

Gry i zakłady wzajemne organizowane w internecie zostaną opodatkowane, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10781). Jak wyjaśniło MF, proces zmian ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 4, poz. 27 z późn. zm.) został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich jest w trakcie realizacji. Po jego zakończeniu rozpoczną się prace nad zmianą przepisów obejmującą m.in. kwestię hazardu internetowego, co będzie wymagało ścisłej współpracy z innymi resortami, np. Ministerstwem Infrastruktury. Resort finansów nie chce przesądzać, jakie będą ostateczne kierunki zaproponowanych w tym zakresie zmian. Podkreśla jednak, że będą one wymagały notyfikacji Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Finansów zamierza ponadto umożliwić zawieranie zakładów wzajemnych za pomocą wiadomości tekstowych sms. Zmianami mają także zostać objęte gry zręcznościowe i rozrywkowe, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku certyfikacji urządzeń służących do prowadzenia gier rozrywkowych i zręcznościowych, co pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności nadzoru i kontroli nad rynkiem gier.

Skutkiem powyższych zmian ma być umożliwienie graczom udziału w legalnych grach i zakładach wzajemnych, ograniczenie szarej strefy nielegalnych gier oferowanych w sieci oraz objęcie kontrolą urządzanych w środkach masowego przekazu przedsięwzięć o charakterze konkursów (tzw. media games).