Zmiana prawa Resort finansów opracował nowe warunki korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Dotyczą one odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających skażony alkohol.

Ministerstwo Finansów opracowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiany dotyczą zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego skażonego używanego do produkcji rozcieńczalników i rozpuszczalników, środków zapobiegających zamarzaniu (płynów do spryskiwaczy samochodów) oraz produktów ułatwiających rozpalanie ognia.

Zwolnieniem od akcyzy, zgodnie z projektem, mają zostać objęte dodatkowo m.in. rozpuszczalniki i rozcieńczalniki oraz produkty ułatwiające rozpalanie ognia z produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w których zawarto alkohol etylowy skażony. W tym przypadku zwolnienie podatkowe będzie przysługiwało, pod warunkiem że wymienione substancje zostaną skażone ściśle określonymi skażalnikami.

Zawężenie liczby skażalników dla celów zwolnienia ma ułatwić działanie służb kontrolnych w zakresie ścigania przestępstw związanych z nielegalnym wyrobem i wprowadzaniem do obrotu napojów spirytusowych, nie tylko nieodpowiadających elementarnym normom sanitarnym, ale stanowiących wręcz zagrożenie dla zdrowia i życia potencjalnych konsumentów.

Jednocześnie projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zwolnienia alkoholu etylowego zawartego w importowanych produktach. Dotyczy ono rozcieńczalników i rozpuszczalników oraz środków zapobiegających zamarzaniu (płynach do spryskiwaczy samochodów) i produktów ułatwiających rozpalanie ognia, pod warunkiem że został on skażony określonymi skażalnikami.

Ponadto Ministerstwo Finansów w omawianym projekcie rozporzadzenia wprowadza przepis zwalniający od akcyzy alkohol etylowy zawarty w rozcieńczalnikach i rozpuszczalnikach oraz środkach zapobiegających zamarzaniu i produktach ułatwiających rozpalanie ognia, pod warunkiem że produkty te znajdują się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów.

Projektowane zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl