ANALIZA

Banki, chcąc przyciągnąć jak największą liczbę klientów, próbują różnych metod. Jedną z nich jest oferta polegająca na tym, że za każdą wydaną złotówkę z otrzymanej od banku karty klient otrzymuje zwrot w postaci np. 1 proc. wydanej kwoty. Każdy, kto zdecyduje się na skorzystanie z takiej oferty, może wpaść w pułapkę zastawioną przez fiskusa. Zdaniem organów podatkowych promocyjne wypłaty bankowe to przychód otrzymującego, który trzeba wykazać w rocznym zeznaniu i opodatkować PIT. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 lipca 2009 r. (nr IPPB4/415-339/09-2/PJ).

Eksperci nie zgadzają się z argumentacją warszawskiej izby. Przekonują, że bonus od banku nie powinien być opodatkowany.

Oferta banku

W analizowanej przez Izbę Skarbową w Warszawie sprawie podatnik zawarł umowę z bankiem na prowadzenie rachunku i wydanie karty debetowej z jednoczesną usługą dodatkową, polegającą na dokonywaniu zwrotu 1-proc. kwot wydatkowanych za pomocą karty na rachunek podatnika. Pojawiła się wątpliwość, czy otrzymana od banku kwota będzie przychodem podatnika. Okazało się, że tak.

Korzyści klienta

Izba skarbowa przekonuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) korzyści, jakie osiąga podatnik z tytułu wpłat 1-proc. przez bank, stanowią dla niego realne przysporzenie majątkowe, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przysporzenie to ma charakter trwały, bezzwrotny oraz definitywny.

Zasada powszechności opodatkowania nakazuje uznanie kwoty przekazywanej przez bank, a odpowiadającej 1 proc. kwot wydatkowanych za pomocą karty, za przychód podatkowy. Jak podkreślił dyrektor izby, tego rodzaju przychody nie są objęte zwolnieniem z PIT.