Zmiana prawa

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący zaniechania poboru PIT od jednorazowego świadczenia (zadośćuczynienia) otrzymanego przez spadkobierców osób zmarłych w związku z wystąpieniami wolnościowymi w latach 1956–1989 od byłego zakładu pracy tych osób lub podmiotu będącego następcą prawnym tego zakładu. Zwolniona z PIT będzie pomoc do 250 tys. zł. Obecnie taka wypłata podlega opodatkowaniu według skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc.

Projekt zakłada, że zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.