Do 183,23 zł z dotychczasowych 177,27 zł rośnie od września ta część składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku.

W rozliczeniu za wrzesień przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od zaliczek i wpłat podatkowych maksymalnie 183,23 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tyle samo odliczenie to wyniesie w rozliczeniu za październik i listopad 2008 roku.

Według informacji podanych w komunikacie ZUS składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców we wrześniu, październiku i listopadzie 2008 roku wynosi 212,78 zł (taka sama składka obowiązuje nowe firmy, które płacą za to niższe składki ZUS i na Fundusz Pracy).

Oznacza to, że przy rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy płaconych według skali lub liniowej stawki PIT w wysokości 19 proc., a także od ryczałtu i karty podatkowej, przedsiębiorcy mogą w tych miesiącach odliczyć kwotę 183,23 zł. W poprzednich trzech miesiącach była to kwota 177,27 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest płacona według stawki 9 proc. i wyliczana jest od specjalnej podstawy naliczania

Kwota, którą można odliczyć wynosi natomiast 7,75 proc. tej podstawy. Zarówno bowiem ustawa o PIT, jak i ustawa o podatku zryczałtowanym przewiduje, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek (również zaliczki i wpłaty na poczet podatku), nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Składka zdrowotna do odliczenia za 2008 r.:

Miesiące odliczenie miesięczne

I-II 168,04 zł

III-V 180,48 zł

VI-VIII 177,27 zł

IX-XI 183,23 zł

Podstawa prawna:

Art. 27b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Art. 13 ust. 2, art. 31 ust. 2, art. 44 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).