INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10228) wypowiedziało się w sprawie wysokości stawki VAT dla gum do życia. W interpelacji stwierdzono, że w 2007 roku towary te, na skutek zmiany ich klasyfikacji w PKWiU, objęte zostały obniżoną 7-proc. stawką VAT, co przy wartości rynku gum do żucia na poziomie ok. 850 mln zł, spowodowało zmniejszenie wpływów z VAT o ok. 100 mln zł rocznie. Ministerstwo Finansów po-informowało, że w 2007 roku nie dokonywano żadnych zmian w przepisach załącznika nr 3 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów objętych stawką obniżoną, które miałyby wpływ na wysokość opodatkowania gumy do żucia.

Jak wynika z informacji MF, gumy do żucia mogą być klasyfikowane w zależności od ich składu w różnych grupach PKWiU. Zasadniczo są one opodatkowane stawką 22 proc. Niektóre gumy do żucia mogą być jednak uznane za mieszczące się w grupowaniu PKWiU 15.89.14-90.99 – przetwory spożywcze, pozostałe, gdzie indziej niewymienione, które podlegały i podlegają opodatkowaniu obniżoną 7-proc. stawką.

Ministerstwo Finansów analizuje zagadnienia związane z zakresem stosowania obniżonych stawek na towary pod kątem ewentualnej zmiany ustawy o VAT. Wskazało również, że do resortu napływają różnokierunkowe propozycje zmian w zakresie przebiegu linii rozgraniczającej opodatkowanie towarów żywnościowych według stawki 7 proc. i 22 proc.

7 proc. wynosi stawka VAT na przetwory spożywcze