Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny postanowił skierować kolejne pytanie wstępne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Sąd zapytał czy prawo wspólnotowe daje państwu członkowskiemu możliwość ograniczenia odliczenia VAT, gdy należności z tytułu importu usług są wypłacane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz kontrahenta z tzw. raju podatkowego. Z zastrzeżeniem, że wyłączenie istniało przed przystąpieniem Polski do UE, a ograniczenie nie odnosi się do konkretnych usług i towarów, ale do zasady terytorialności.

Uzasadniając postanowienie, sędzia Edmund Łój zauważył, że sporny art. 88 ust. 4 ustawy o VAT jest odzwierciedleniem ograniczenia obowiązującego w starej ustawie o VAT. Jednak już na etapie prac nad nową ustawą przeniesienie tego wyłączenia do nowej ustawy budziło wątpliwości co do jego zgodności z prawem unijnym. Sąd wskazał na orzeczenia sądów administracyjnych I instancji, które uznają, że polski ustawodawca naruszył prawo unijne.

– Takie wątpliwości obligują NSA jako sąd II instancji do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym – podkreślił sędzia Łój.

Sygn. akt I FSK 990/09