Według Centrum Informacyjnego Rządu projektowane rozwiązania mają doprowadzić do zmniejszenia szarej strefy na rynku wynajmu mieszkań i zwiększenia liczby legalnie wynajmowanych lokali. Ponadto wprowadzenie zmian powinno ożywić rynek wynajmu lokali.

Zgodnie z przepisami opracowanymi w Ministerstwie Infrastruktury, od 1 stycznia 2010 r. właściciele mieszkań, którzy zdecydują się je wynająć, zapłacą 8,5 proc. podatek ryczałtowy od przychodów z najmu. "Obecnie podatek w takiej wysokości płacą jedynie osoby, których przychody z najmu nie przekraczają równowartości 4 tys. euro. Natomiast po przekroczeniu tej kwoty, podatek wzrasta do 20 proc." - wyjaśnia CIR w komunikacie.

Projekt nowelizacji ma uregulować także kwestie tzw. najmu okazjonalnego. Będzie mógł go stosować właściciel mieszkania (osoba fizyczna), który nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem lokali.

Umowa najmu okazjonalnego ma być zawierana maksymalnie na 10 lat. Znajdzie się w niej poświadczone notarialnie zobowiązanie najemcy, że jeśli nie będzie przestrzegał warunków umowy, będzie musiał wyprowadzić się z lokalu. Najemca w umowie będzie musiał wskazać inny lokal, w którym zamieszka w przypadku eksmisji.

Właściciel, który będzie chciał skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, będzie musiał zgłosić zawarcie umowy w urzędzie skarbowym.