ANALIZA

Dochody wykonane w I kwartale tego roku w porównaniu z I kwartałem 2008 r. z tytułu udziału w PIT były wyższe o 4,1 proc., ale – jak wynika z prognoz Ministerstwa Finansów – w całym 2009 roku do samorządów trafi z tego tytułu o 14,5 proc. mniej środków.

W tym samym okresie z CIT do gmin trafiło o prawie 9 proc. mniej środków, a w całym 2009 roku dochody mają być niższe o 27,5 proc.

Dane dotyczące dochodów w poszczególnych kwartałach przedstawia resort finansów w informacji z wykonania budżetów gmin. Znajdujemy w niej jednak dwie kolumny: dochody wykonane i dochody otrzymane. Porównując dane dotyczące obecnego roku z danymi z lat poprzednich z jednej i drugiej kolumny otrzymujemy jednak inne wyniki dochodów. Czym różnią się dochody wykonane od dochodów otrzymanych?

Jak wyjaśniło nam Ministerstwo Finansów, definicje dochodów wykonanych i dochodów otrzymanych reguluje rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.). W zakresie udziałów jednostek samorządowych we wpływach z PIT, otrzymanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w kolumnie Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) – wykazuje się przekazane do samorządów kwoty udziałów tych jednostek we wpływach z PIT, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy. W kolumnie Dochody otrzymane – kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunki jednostek samorządowych.