Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie obowiązywać od przyszłego roku, dotyczy poza budownictwem mieszkaniowym kilku istotnych dla podatników zmian. Chodzi m.in. o koncepcję opodatkowania świadczeń niepieniężnych, wzrost stawek podatkowych czy zmianę limitów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek stosowania ustawy o VAT. Problemy te omawiali podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Gazety Prawnej, który odbył się wczoraj, prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych oraz Tomasz Grunwald, doradca podatkowy z KPMG. Ich zdaniem, zmiany skomplikują rozliczenia podatkowe firm.

Konieczność opodatkowania wartości rynkowej w przypadku świadczeń niepieniężnych spowoduje w praktyce, że firmy zawierające umowy barterowe będą miały - zdaniem ekspertów - dwie możliwości: albo wykazać rzeczywistą wycenę w fakturze VAT i wycenę według wartości rynkowej w deklaracji podatkowej, albo wykazać wartość rynkową od razu w fakturze. W sytuacji, gdy cena w ogóle nie zostanie określona, podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa. Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego, firmy mogą więc obawiać się zawierania umów barterowych.

Tomasz Grunwald zwrócił z kolei uwagę na rozbieżności dotyczące premii pieniężnych w obecnej ustawie o VAT. Przed wstąpieniem Polski do UE organy podatkowe twierdziły, że premie takie nie podlegają VAT. Po akcesji i wejściu w życie nowej ustawy o VAT resort finansów uznał, że premie należy opodatkować. NSA natomiast stwierdził, że premie nie podlegają VAT. Zatem podatnicy mogą powoływać się na korzystne dla nich orzecznictwo. Wątpliwości dotyczące opodatkowania premii, ale i innych przypadków, mogą jednak mieć wpływ na rozliczenia między kontrahentami po 1 stycznia 2008 r. Wejdzie bowiem w życie zmiana art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, która przewiduje, że odbiorcy towarów i usług nie będą mogli odliczać podatku naliczonego określonego w fakturze, jeśli jej wystawca opodatkował się nieprawidłowo.

Ważne!

Od 1 stycznia 2008 r. odbiorcy towarów i usług nie będą mogli odliczać podatku naliczonego określonego w fakturze, jeśli jej wystawca opodatkował się nieprawidłowo

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl