6 PYTAŃ DO... KRZYSZTOFA TOPOLEWSKIEGO, radcy prawnego - Opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, w tym także opłata inicjalna oraz wartość wykupu przedmiotu leasingu, ponoszone przez korzystającego (leasingobiorcę) na rzecz finansującego (leasingodawcy) stanowią w całości koszt uzyskania przychodu u korzystającego.

Jakie są generalne zasady rozliczania w kosztach podatkowych opłat ustalonych w umowie leasingu samochodu osobowego oraz kosztów jego bieżącej eksploatacji?

Opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, w tym także opłata inicjalna oraz wartość wykupu przedmiotu leasingu, ponoszone przez korzystającego (leasingobiorcę) na rzecz finansującego (leasingodawcy) stanowią w całości koszt uzyskania przychodu u korzystającego, zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT.
Korzystający jest także uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów bieżącej eksploatacji samochodu. Jednakże inaczej niż w przypadku umowy najmu samochodu, do którego w zakresie skutków podatkowych umowa leasingu jest zbliżona, podatnik nie ma obowiązku sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 3b ustawy o CIT obowiązek sporządzania ewidencji przebiegu pojazdów nie dotyczy sytuacji, w której samochód osobowy jest używany na podstawie umowy leasingu.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania związane z rozliczaniem samochodu wykupionego z leasingu:

Czy wydatki poniesione bezpośrednio przez korzystającego w leasingu operacyjnym można uznać za inwestycję w obcym środku trwałym?

Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego korzystający może nabyć przedmiot leasingu za kwotę niższą od jego wartości rynkowej. Jakie są skutki podatkowe takiego nabycia?

W praktyce często dochodzi do zmiany pierwotnego okresu trwania umowy leasingu. Czy ta okoliczność może mieć wpływ na rozliczenie wykupu pojazdu?

Czy podatnik, który dokonywał odliczeń VAT od rat leasingowych zachowuje prawo do odliczenia tego podatku przy wykupie samochodu?

Jak wygląda prawidłowe rozliczenie zbycia samochodu osobowego po wykupie z leasingu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.