INTERPRETACJA

W ramach prowadzonej działalności spółka organizuje cykliczne imprezy okolicznościowe. Ponosi wydatki, takie jak koszty: wynajmu i przygotowania sali, organizacji bankietu, podróży dla części z zapraszanych gości oraz ich zakwaterowania, stylizacji (makijażu, fryzur) dla gwiazd lub osób prowadzących uroczystość. Celem organizowanych imprez jest zwiększenie poczytności i sprzedawalności określonych tytułów prasowych, a zatem zwiększenie przychodów spółki.

Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ponoszone wydatki mogą przyczynić się do wzrostu przychodów spółki. Jednak okoliczność ta nie może w tym konkretnym przypadku być wyłączną przesłanką decydującą o zaliczeniu tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki związane z organizacją bankietu, nawet gdyby przyjąć, że zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami a wzrostem przychodów, nie mogą być uznane za koszt podatkowy. Wydatki na reprezentację, jeżeli nawet wpływają na zwiększenie przychodu, nie mogą być zaliczone do kosztów.

Pozostałe wydatki, tj. koszty wynajęcia sali i jej przygotowania, zakwaterowania gości, podróży, stylizacji można uznać za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Na podstawie tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT). Koszty te z uwagi na to, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, mają wpływ na osiągany przez spółkę przychód oraz jeżeli nie mają charakteru reprezentacji (okazałości czy wystawności), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lipca 2009 r. (nr IPPB5/423-188/09-2/DG).