Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którym niebawem zajmie się Rada Ministrów, zakłada wprowadzenie zmian przy zapłacie grudniowej zaliczki podatkowej dla podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. Od przyszłego roku zaliczka ta będzie płatna przez cudzoziemców (osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce) w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Obecnie podatnicy mający ograniczony obowiązek podatkowy, którzy uzyskują przychody określone w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. bez pośrednictwa płatników z umowy zlecenia, są zobowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy za miesiące, w których uzyskali ten przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że zaliczkę za grudzień są zobowiązani wpłacić w styczniu następnego roku. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2009 r. podatek za grudzień będzie płacony w zeznaniu podatkowym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

20 proc. wynosi zryczałtowany podatek z działalności wykonywanej osobiście przez cudzoziemców