ANALIZA

Już 1 stycznia 2010 r. podatnicy mają zostać pozbawieni prawa do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych. Będą też ograniczenia przy odliczaniu podatku od zakupu aut osobowych. Odliczyć będzie można 60 proc. VAT, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Oba rozwiązania, które znajdują się w najnowszej nowelizacji ustawy o VAT, mają obowiązywać tylko przez trzy lata. W 2013 roku Ministerstwo Finansów po raz kolejny ma pochylić się nad zmianą przepisów w tym zakresie.

Zdaniem ekspertów to absurdalne pomysły, które chronią jedynie budżet państwa. Cenę za tę reformę zapłacą podatnicy.

Skutki wyroku ETS

Nowelizacja ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku od zakupu samochodów oraz paliw jest koniecznością. Zmianę tę wymusza wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie Magoora, który potwierdził, że obecne przepisy o VAT są sprzeczne z prawem unijnym. Organy podatkowe, większość sądów i niektórzy przedstawiciele doktryny uznają, że w tej sytuacji należy stosować przepisy uchylone, obowiązujące przed przystąpieniem Polski do Unii.

– Niestety, taki pogląd stanowi daleko idący kompromis z ideą państwa prawnego. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest zmiana prawa – podkreśla Marek Bytof, doradca podatkowy, partner w kancelarii Taxways.

Pomysły rządowe

Druga strona medalu jest taka, że rząd gorączkowo poszukuje dodatkowych źródeł finansowania dziury budżetowej, co nie dziwi. Natomiast dziwi i niepokoi styl działania.

– Celem rządu jest co najmniej utrzymanie dogodnego budżetowo status quo. Aby ten cel zrealizować, musi znaleźć sposób na obejście wspomnianego wyroku ETS. Mam nadzieję, że Komisja Europejska nie da się wciągnąć w grę nastawioną na psucie prawa – argumentuje Marek Bytof.

Ministerialny projekt nowelizacji ustawy o VAT rozróżnia odliczanie VAT od zakupu paliwa i od zakupu samochodów osobowych. Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna, podkreśla, że podstawowym skutkiem proponowanych rozwiązań jest pozbawienie możliwości odliczania VAT od paliwa przez okres trzyletni, co jest niekorzystnym rozwiązaniem dla podatników. Po wyroku ETS w sprawie Magoora można odliczać VAT w pełnej wysokości.

– Podobnie należy oceniać ograniczenie wysokości odliczenia podatku naliczonego od zakupu nowych samochodów osobowych. Niewątpliwie byłaby to niekorzystna zmiana dla podatników – ocenia Andrzej Pośniak.

Jego zdaniem można przypuszczać, że omawiane rozwiązania legislacyjne motywowane są interesem fiskalnym państwa w czasie kryzysu gospodarczego. Powstaje jednak pytanie, czy rozwiązanie to rzeczywiście będzie miało charakter tymczasowy. W szczególności, czy od 2013 roku przywróceniu ulegną regulacje uprawniające do odliczenia VAT od nabytego paliwa i samochodów osobowych w pełnej wysokości.