INTERPELACJA

W świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw do wprowadzenia zwolnienia z VAT dla SMS-ów wysyłanych w ramach akcji charytatywnych, poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9761). Resort zapewnia jednak, że w pełni docenia rolę, jaką w pozyskiwaniu środków finansowych przez organizacje prowadzące działalność charytatywną odgrywa przeprowadzanie zbiórek publicznych w formie wysyłania SMS-ów. Jeżeli pojawi się możliwość nowelizacji obecnych uregulowań, w zgodzie z przepisami dyrektyw unijnych, przepisy zostaną zmienione.

Obecnie usługi telekomunikacyjne, w tym przesyłanie SMS-ów na cele charytatywne, podlegają 22-proc. stawce VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak zapewnia MF, takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami unijnymi, w tym z Dyrektywą 2006/112/WE. Polskie przepisy dotyczące VAT podlegają ścisłej harmonizacji w ramach tzw. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W systemie tym ogranicza się możliwość stosowania preferencyjnych stawek podatku, zwolnień lub innych wyłączeń spod opodatkowania do przypadków określonych w obowiązujących dyrektywach Rady UE. Resort podkreśla, że przepisy dyrektywy nie przewidują takich preferencji dla usług telekomunikacyjnych. Zatem obecnie brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia zwolnienia z VAT usług dla tzw. SMS-ów charytatywnych.