Tegoroczne wpływy budżetowe będą niższe od planowanych o 30,1 mld zł i wyniosą 272,9 mld zł; dochody z podatków mają być mniejsze o 46,6 mld zł i osiągną 204,81 mld zł - wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy budżetowej.

Zgodnie z dokumentem, dochody podatkowe i niepodatkowe wyniosą ok. 231,1 mld zł, co oznacza, że będą niższe o 38,29 mld zł od zakładanych w obowiązującej ustawie budżetowej na 2009 r. (miały wynieść 269,43 mld zł).

"Spodziewane w 2009 r. spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe. Największe różnice w przewidywanym poziomie dochodów w 2009 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2009 r. wystąpią w podatku VAT oraz CIT" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Dochody podatkowe skurczą się z planowanych wcześniej 251,43 mld zł do 204,81 mld.

Reklama

Największy wpływ na ich uszczuplenie będą miały spadające dochody z podatków pośrednich, które mają być niższe o 30,6 mld zł. Dochody z VAT będą niższe o 24,59 mld zł, a akcyzy o 6,21 mld zł. Resort przewiduje natomiast niewielki - o 198 mln zł - wzrost dochodów z podatku od gier.

Z danych MF wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach 2009 r. dochody budżetu państwa z podatku VAT wyniosły ok. 40,7 mld zł i były o ok. 4,4 mld zł, tj. o 9,7 proc., niższe w porównaniu z dochodami osiągniętymi w analogicznym okresie 2008 r.

Reklama

Resort wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że wpływ na to miało m.in. znaczne spowolnienie tempa wzrostu spożycia indywidualnego, obniżenie się wartości transakcji opodatkowanych stawką podstawową 22 proc., czy skrócenie terminów zwrotu VAT dla firm z maksymalnie 180 dni do 60 dni.Niższe o 10,12 mld zł będą dochody z CIT (wyniosą 23 mld zł wobec planowanych wcześniej 33,12 mld zł), a PIT wpłynie mniej o 5,9 mld zł, czyli 34,35 mld, a nie 40,25 mld.

Według MF, w okresie styczeń-maj 2009 r. dochody z CIT spadły o 10,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. "Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za spadek wpływów z CIT było spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, które skutkowało pogorszeniem kondycji finansowej firm" - uzasadnia resort finansów.

Ministerstwo przewiduje natomiast wzrost dochodów niepodatkowych o 8,32 mld zł, z czego o 5,3 mld zł więcej budżet ma uzyskać z dywidend (wobec 3,35 mld zł przewidywanych wcześniej).

Deficyt wyniesie 27,18 mld zł i będzie o 9 mln zł wyższy od wcześniej planowanego w wysokości 18,18 mld zł. Nowelizacja ma też usankcjonować zaplanowane przez MF cięcia w wydatkach budżetowych na łączną kwotę ponad 21,13 mld zł. Z kwoty tej 10,51 mld zł ma dotyczyć rezerw celowych (z tego ponad 3,5 mld zł to oszczędności znalezione w ubiegłym tygodniu, a pozostałe prawie 18 mld zł to cięcia ustalone jeszcze w styczniu tego roku). 9,7 mld zł oszczędności ma wynikać ze zmiany finansowania infrastruktury drogowej. Koszty te, zamiast budżetu, poniesie Krajowy Fundusz Drogowy.

We wtorek projektem ma się zająć Rada Ministrów.