Przy zakupach towarów lub usług od zagranicznego kontrahenta przedsiębiorca płaci określoną cenę wraz z podatkiem od wartości dodanej właściwym dla danego kraju. Zdaniem Tomasza Kaczyńskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Doradztwa Podatkowego TKTax, przepisy prawa podatkowego nie utożsamiają pojęcia podatku od towarów i usług z pojęciem podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że podatnicy w takim przypadku nie mogą obniżyć podatku należnego o podatek wynikający z dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów za granicą.

Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie uważają za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT.

– Gdyby ustawodawca chciał zrobić to samo w stosunku do podatku od wartości dodanej, to stosowne regulacje prawne znalazłyby się w ustawie o PIT. Tego jednak nie uczynił – wyjaśnia Tomasz Kaczyński.

Podatek od wartości dodanej zapłacony za granicą może zatem stanowić koszt uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno podatku od wartości dodanej zapłaconego w państwach unijnych, jak i zapłaconego w krajach trzecich.