Od umów zlecenia do 200 zł nie pobiera się zaliczki na PIT, tylko podatek zryczałtowany. Wprowadzony ryczałt zmniejszy zarobki młodzieży dorabiającej w okresie wakacji. 18-proc. podatek zryczałtowany jest podatkiem należnym i nie podlega zwrotowi.
ANALIZA
Okres wakacyjny to czas, w którym młodzież i studenci chętnie dorabiają do kieszonkowego. Od tego roku te zwykle niewielkie zarobki mogą okazać się jeszcze niższe. Wszystko za sprawą zmiany zasad opodatkowania drobnych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2009 r. przychody m.in. z tytułu umowy zlecenia czy o dzieło uzyskane od tego samego płatnika, które miesięcznie nie przekraczają 200 zł podlegają opodatkowaniu 18-proc. podatkiem zryczałtowanym. Jeszcze w ubiegłym roku od każdego zarobku pobierana była zaliczka na PIT. Jeśli jednak dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku – 3091 zł – pobrane wcześniej zaliczki były przy rocznym rozliczeniu zwracane w formie nadpłaty podatku.